Chào mừng

INOI Support Center

Bài viết được thăng hạng

Câu trả lời cho các câu hỏi của bạn

 • Thông tin bảo hành
  Thông tin bảo hành

  Điều kiện và điều khoản bảo hành cho sản phẩm INOI

  LEARN MORE
 • Câu hỏi thường gặp
  Câu hỏi thường gặp

  Tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn về sản phẩm INOI

  LEARN MORE
 • Gợi ý
  Gợi ý

  Thiếu chức năng nào đó hoặc không thích điều gì đó? Gửi ý kiến của bạn về cách cải thiện sản phẩm INOI.

  SUGGEST NOW
 • Truyền dữ liệu và sao lưu
  Truyền dữ liệu và sao lưu

  Một hướng dẫn về cách lưu trữ dữ liệu cá nhân từ điện thoại hoặc máy tính bảng

  LEARN MORE
 • Phần mềm
  Phần mềm

  Phiên bản mới nhất của phần mềm có sẵn cho sản phẩm INOI của bạn

  LEARN MORE
 • Sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành
  Sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành

  Tìm hiểu điều bạn cần làm nếu bạn cần sửa chữa màn hình hỏng, thay pin, hoặc khắc phục các vấn đề khác ngoài thời hạn bảo hành

  LEARN MORE