Qurilmaning ichki xotirasini qanday bo'shatish mumkin?

Kuzatish

Sharhlar

0 shathlar

sharhsiz qoldirish uchu tizimga kirish