Qurilma zaryad olayotganda qiziydi. Buning sababi nimada?

Kuzatish

Sharhlar

0 shathlar

sharhsiz qoldirish uchu tizimga kirish