Klaviatura tovushini qanday o'chirish kerak?

Kuzatish

Sharhlar

0 shathlar

sharhsiz qoldirish uchu tizimga kirish